23 juni Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van VV Duno nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 juni om 11 uur in de kantine. Tijdens deze vergadering wordt het seizoen 2017-18 afgesloten en wordt afscheid genomen van de bestuursleden Mark Vijzelman (vice-voorzitter), Marleen Bal (secretaris) en Peter de Kinder (penningmeester).

Voor het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter Richard Vacquier Droop en vice-voorzitter Henk Peuijn hebben zich inmiddels vier kandidaat bestuursleden verkiesbaar gesteld: Carin Gidding (secretaris), Jolande Stel (penningmeester) en Jeroen van Zanten (wedstrijdzaken). Eddy Schoeman stelt zich toch niet verkiesbaar als bestuurslid. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 16 juni melden bij één van de huidige bestuursleden.

Agenda:
1- Opening
2- Terugblik seizoen 2017-18
3- Financieel verslag
4- Aftreden huidige bestuursleden
5- Vooruitblik seizoen 2018-19
6- Verkiezing nieuwe bestuursleden
7- Rondvraag
8- Slotwoord