Contributie

Contributie:

Jeugd: € 25,- per kwartaal
Senioren: € 40,- per kwartaal
Niet-spelende leden: € 15,- per kwartaal

Rekeningnummer: NL78 SNSB 0940 5009 57 t.n.v. VV Duno

Het lidmaatschap van Duno loopt van 16 juni 2017 tot 15 juni 2018 en wordt automatisch verlengd.

Afmeldingen kunnen alleen schriftelijk behandeld worden:
Kinkelenburgallee 11, 6921 HD  Duiven